Klorhexidinsprit - brist på vissa förpackningar - uppdaterad info 2020-07-30

Det är brist på klorhexidinsprit, 5 mg/ml, i hela Sverige.

Begränsade leveranser kommer under augusti.

Läkemedel

Klorhexidinsprit 5 mg/ml, ofärgad, 250 och 1000 ml
Klorhexidinsprit 5 mg/ml, färgad, 250 och 1000 ml

Orsak

Tillverkaren uppger brist på etanol.

Förväntad tillgänglighet

Klorhexidinsprit 5 mg/ml, ofärgad, 250 ml, finns tillgängligt
Klorhexidinsprit 5 mg/ml, ofärgad, 1000 ml, vecka 35
Klorhexidinsprit 5 mg/ml, färgad, 250 ml, vecka 37
Klorhexidinsprit 5 mg/ml, färgad, 1000 ml, finns tillgängligt

Alternativ

Chloraprep kutan lösning 20 mg/ml + 0,7 ml/ml (klorhexidin + isopropylalkohol) engångsapplikatorer avsedda för desinficering av hud före invasiva ingrepp. Tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 200x0,67 ml, 25x1,5 ml, 25x3 ml, 25x10,5 ml och 25x26 ml. Chloraprep bör under nuvarande bristsituation användas av de verksamheter där det lämpar sig väl med engångsapplikatorer. Detta för att spara flaskorna med klorhexidinsprit till de enheter där alternativ saknas.

Faaborg Klorhexidin sprit 0,5% (5 mg/ml), flaska 500 ml. Klorhexidin sprit är registrerad som biocid och inte som läkemedel i Danmark. Produkten är godkänd för användning på hud och ytor och innehåller samma etanol- och klorhexidinhalt som den klorhexidinsprit som normalt används i Sverige. Se bifogat säkerhetsdatablad för mer information. Finns tillgänglig för beställning hos ApoEx, varunummer A13580.

Säkerhetsdatablad klorhexidin sprit (pdf)

Etanol 70 % eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt är alternativ till klorhexidinsprit, men saknar den långtidseffekt som uppnås genom klorhexidintillsatsen.

Vårdhandboken

Vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml behöver användningen prioriteras och nedanstående alternativ föreslås:

  1. Reservera den mängd klorhexidinsprit som finns tillgänglig till inläggning av centrala kärlkatetrar och implantatkirurgi (exempelvis ortopediska implantat, pacemaker samt klaff- och kranskärlskirurgi).
  2. Använd alternativ produkt som:
    a. Chloraprep, som även den finns i begränsad mängd (se Fass för val av förpackningsstorlek och användningsområde). Chloraprep innehåller klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml och bedöms kunna ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml.
    b. Etanol 70 procent (U-sprit eller M-sprit).
  3. Sträva efter god följsamhet till utförandet av helkroppstvätt med klorhexidininnehållande tvål (Descutan eller Hibiscrub) kvällen före och på morgonen samma dag som operativt ingrepp för de ingrepp där det är rekommenderat sedan tidigare.

Klorhexidin lösning 0,5, 1,0 respektive 2,0 mg/ml kan inte ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml för preoperativ huddesinfektion eller motsvarande ingrepp med stor risk för infektion.

Informationen är avstämd med Vårdhygien.

Informationskälla

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter