Ketogan Novum 5 mg/ml, injektionsvätska – åter tillgänglig - uppdaterad information 2021-03-11

Ketogan Novum 5 mg/ml, injektionsvätska, 5x1 ml finns nu åter tillgänglig för beställning på ApoEx.

Läkemedel

Ketogan Novum 5 mg/ml, injektionsvätska, 5x1 ml.

Informationskälla