Har du koll på dina läkemedel?

Kampanj för att få koll på läkemedel

Under januari 2020 genomförs en kampanj för att uppmana patienter som besöker vården att tillsammans med sin läkare reda ut vilka mediciner de tar.

När Region Skåne har undersökt hur väl vårdens läkemedelslistor stämmer med verkligheten har det visat sig att tre av fyra patienter till exempel använder andra mediciner eller har blivit ordinerad att sluta ta läkemedel som står i journalen.

– Det här är en viktig patientsäkerhetsfråga. Att journalens lista inte stämmer behöver inte utgöra en hälsofara. Men det skapar ett dåligt beslutsunderlag för läkaren med risk för felaktig behandling och i värsta fall vårdskador för patienten, säger Emma Brogård, ansvarig för regionala läkemedelssäkerhetsfrågor.

Film ett led i arbetet

Arbetet med att förbättra läkemedelslistorna har pågått i flera år, och som ett led i det har en kort film tagits fram av de apotekare som arbetar regionalt med kunskapsstöd för läkemedel. Filmen visas på Skånetrafikens skärmar på bussar och tåg under vecka 3 och vecka 5. Den kommer också att synas på skärmar i väntrum och i sociala medier.

Budskapet i filmen lyder ”Har du koll på dina läkemedel? Gör en lista över alla dina mediciner. Glöm inte receptfria och naturläkemedel. Ta med din lista när du besöker vården. Så får du och din läkare koll på läget. Det handlar om din hälsa.”

– Jag hoppas att det här kommer att leda till att fler förstår att läkaren inte alltid vet vilka mediciner du tar. Om du som läkare träffar en patient som har med sig en lista - ta chansen att uppdatera i journalen och se bland annat till att sätta ut felaktiga läkemedel, säger Emma Brogård. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter