Jul- och nyårshelger vid Labmedicin

Större delen av laboratorieverksamheten löper på som vanligt under jul- och nyårsveckorna, med några få undantag.

Laboratorier som normalt har stängt lördag-söndagar har också stängt under helgdagarna runt jul- och nyår, detta gäller t ex Klinisk genetik vilket innebär att prover inte analyseras under perioden 22 - 26 december och 29 december - 1 januari.

Vid Klinisk mikrobiologi utförs inte Hepatit B typning, Hepatit C typning, HIV-2 och HPV under vecka 52 och v 1

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter