Intygsutfärdande under sjuklöneperioden

Mot bakgrund av att delegerade läkarintyg uppmärksammats av Socialdepartementet, påpekas att sjukintyg under sjuklöneperioden inte får utfärdas av andra professioner än läkare.

Delegerade läkarintyg är inte förenligt med lagstiftningen och får endast utfärdas av läkare. Andra yrkesprofessioner kan vara behjälpliga i underlag för läkarintyget men det är alltid läkaren som signerar intyget.

I samverkan med arbetsgivarorganisationerna (nationellt), har det arbetats fram specifika läkarintyg som riktas till arbetsgivare. Förhoppningsvis kommer dessa underlätta hälso- och sjukvårdens hantering av intyg och bättre svara upp mot arbetsgivarnas behov av information. Enligt planeringen kommer  de nya arbetsgivarintygen att lanseras i slutet av 2019, även för digital hantering.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter