Instrumentbyte för kliniskt kemiska analyser i Trelleborg

Tisdagen den 20 oktober byter Laboratoriemedicin Bas, i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi, i Trelleborg instrument för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna

Detta innebär i korthet att:

Dagens analysinstrument byts ut till instrument från annan leverantör, vilket medför att en del analyser kommer att ersättas:

  • P-Folat ersätts av S-Folat. Den nya metoden för mätning av folat kan endast utföras på serumrör (se Analysportalen för provtagningsinstruktioner).
  • Notera att bytet från Troponin T till Troponin I inte sker förrän att även laboratoriet i Malmö byter instrument (om någon månad)

Analysnivåer (och därmed referensintervall) kan komma att ändras (se Vårdgivare Skåne).

Konsekvenser av bytet:

  • Under perioden kommer både gamla och nya instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att beställare kan få olika resultat, beroende på var provet analyseras.
  • Servicenivån kan komma att påverkas under tiden bytet sker på en ort.
  • Nya analyser kommer inte automatiskt in i avdelningarnas ”egenkomponerade labflikar” i Melior. Dessa måste uppdateras enligt följande rutin: Labflikar i Melior

Ytterligare information

  • I Utbildningsportalen finns informationsfilmer som främst riktar sig till läkare och provtagare. 
  • Vårdgivare Skåne finns information kring enskilda analyser och övrigt kring bytet.

Kontakt

Labmedicin@skane.se