Inloggning med lösenord och SMS på 1177.se tas bort

Den 3 december 2019 tas inloggning med lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare.

Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att använda e-legitimation istället, i nuläget BankID.

Information till invånare

Inom kort finns information till invånare i följande kanaler:

  • inloggningssidan för lösenord och SMS
  • alla kontaktvägar till supporten
  • 1177.se, UMO.se, Youmo.se, 1177 Vårdguiden på telefon
  • exempelvis Stöd och behandling och andra tjänster som nås via inloggning i e-tjänsterna.

Vad kan du som vårdpersonal göra?

Det är en mycket liten andel invånare som fortfarande loggar in med lösenord och SMS. I augusti i år gjordes 0,4 % av alla inloggningar med den metoden och andelen minskar stadigt. De invånare som loggar in med lösenord och SMS tillhör framför allt grupperna:

  • ungdomar
  • äldre personer
  • personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Det är samtidigt personer i dessa grupper som kan ha svårt att skaffa en e-legitimation. Du som vårdpersonal behöver rikta särskild uppmärksamhet mot personer i dessa grupper för att fånga upp dem som i dag loggar in med lösenord och SMS.

Inera utreder en kompletterande inloggningslösning

Regionerna har önskemål om en inloggningslösning som ersätter den som tas bort. Därför kommer inloggning via Freja eID Plus att utredas av Inera för att eventuellt implementeras.

Freja eID Plus är en gratis, mobil och svensk e-legitimation som följer Ineras säkerhetsanvisningar. Den används i dag av exempelvis Pensionsmyndigeten och vissa kommuner. Det som krävs är en smart mobil, en fysisk legitimation, ett e-postkonto och ett besök hos ATG-ombud.

Denna kompletterande inloggningslösning tillgodoser det behov som finns hos framför allt ungdomar som har svårt att skaffa BankID.

Kontaktuppgifter

Vid frågor för vårdpersonal

E-post: Contact
Telefonnummer vårdpersonal: 0771-25 10 10

Vid frågor för invånare

Telefonnummer invånare: 0770-72 00 00
Hänvisa till formulär på 1177.se. De kommer åt formuläret genom att klicka på Logga in och sedan ”Mejla supporten” (längst ner på sidan)

Regional kontakt

E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter