Ingen brist på barnvaccin i Skåne

Media har rapporterat om oro för brist på barnvaccin i Sverige. Skånska föräldrar behöver inte vara oroliga.

Region Skåne har ett särskilt avtal för barnvaccin för att säkerställa att vaccinet räcker till alla barn.

Region Skåne har lyckats säkra tillgången på barnvaccin i Skåne under de senaste året trots att det rått brist på vaccin i omvärlden. Just därför har Region Skåne fått i uppdrag av de andra landstingen att göra en upphandling av barnvaccin för alla Sveriges landsting och regioner.

Genom en särskild upphandling med beredskapslager ska Region Skåne hjälpa hela Sverige att säkra tillgången till barnvaccin i barnhälsovården. Uppdraget från Sveriges landstings- och regiondirektörer till Region Skåne är att ha ett nytt vaccinavtal på plats den 1 januari 2019.

Aktuell information om vaccinationer i Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter