Temporärt stopp av biobankning vid Klinisk Mikrobiologi

På grund av brist på plastvaror i samband med covid-19 pandemin kommer biobankning vid Klinisk Mikrobiologi att pausas temporärt. Vid efterbeställningar av analyser måste nytt prov tas.

All biobankning pausas tills vidare från och med 23 november 2020, med följande undantag:


• prov för utvidgade syfilis tester
• prov med reaktiva IgM tester (undantag Borrelia).
• prov för gravidscreen
• prov för SARS-CoV-2 PCR samt blodprover som flaggats för SWECRIT studien.
• prov till RISE studie; nationell insamling av serum prover i samarbete med FoHM
• Likvorprov, ex neuroborrelia
• I de fall frysning av AS-prov är beställd