Information avseende mässling

En person i Malmö har insjuknat i mässling. Då mässlingvirus är mycket smittsamt finns en risk att andra personer som saknar immunitet också kan ha smittats, både inom vården och ute i samhället.

Vi vill därför att ni både inom primärvård och övrig akutsjukvård är uppmärksamma på mässlingssymtom och vid misstänkta fall ser till att patienten inte vistas i väntrum. Vid telefonkontakt med person med misstänkt mässling bör patienten hänvisas till lämplig mottagning där man direkt kan ta in patienten på enskilt rum.

Inkubationstiden för mässling är ca 7-18 dygn, vanligen ca 10 dygn. Symtomen är snuva, halsbesvär, feber, ögonirritation, torrhosta. Efter några dagar kommer utslag som börjar i ansiktet och sprider sig ner över bålen, armar och ben. Utslaget är ofta storfläckigt och efterhand sammanflytande.

Provtagning: Svalg- eller nasofarynxsekret för påvisning av morbillivirus RNA och serumprov för analys av IgM och IgG.

 

 

OBS!

För att undvika vidare smittspridning skall misstänkta fall av mässling inte sitta i väntrum utan direkt hänvisas till lämpligt isoleringsrum.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter