Information från BUP och rättspsykiatrin visas nu i journalen

Den 4 februari får patienter, som är 16 år och äldre, möjlighet att ta del av journalinformation från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och rättspsykiatrin.

När patienter loggar in på 1177.se kan de läsa journalinformation som är skapad från och med den 4 februari 2019. Det innebär att information skapad tidigare inte visas.

Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning för att visa omtanke för patientens förmåga att ta till sig informationen och för att undvika felaktiga tolkningar. Vuxenpsykiatrins patienter har haft möjlighet att läsa sin journalinformation sedan september 2015.

Ett viktigt steg mot ökad delaktighet

Information och kunskap om den egna sjukdomen och att vara delaktig i behandlingen, är en viktig del av all vård. Att kunna ta del av sin journal på ett lättillgängligt sätt är därför ett viktigt steg mot ökad öppenhet, delaktighet och större patientinflytande i den psykiatriska vården.

Fler sätt att läsa din journal

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Förutom via e-tjänsten Journalen på 1177.se kan patienten kontakta den mottagning eller avdelning där hen har behandlats. Det går även att beställa utskrifter ur journalen från Region Skånes Journal- och arkivservice.

Läs mer på 1177.se
Läs din journal via nätet
Din journal (här finns också info om hur man beställer journalkopior)

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter