Indragning av läkemedel; Adrenalin Bradex

Läkemedelsverket har rödlistat läkemedlet Adrenalin Bradex med omedelbar verkan, allvarlighetsgrad klass 1; användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada.

Det rör sig om följande läkemedel:

  • Adrenalin Bradex injektionsvätska/lösning 1 mg/ml 10x1 ml.
  • Batchnummer 1905876 och 1904296.

Orsaken är potentiellt läckage från ampullerna som skulle kunna resultera i en icke-steril produkt.

Varan ska plockas bort från hyllan och returneras till ApoEx. (OBS! Enbart batch 1905876 och 1904296). 

Fyll i blankett för reklamation/retur och ange orsak indragning.

Skicka in blanketten och märk returlådan med en lapp: "Retur/Indragning”.

Mer information om indragningen (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter