Humant immunglobulin för intravaskulärt bruk – om tillgång och nya avtalspriser

Det är känt att det råder brist i världen på plasmaderiverade läkemedelsprodukter.

För att Region Skåne ska ha tillgång till tillräckliga volymer framöver, blir vi tvingade att styra vården att använda de volymer vi kan få tag i av olika produkter.

Hjälps vi åt borde vi klara att behandla våra patienter. Dessutom är det nya avtalspriser från och med 1 april 2019. De nya priserna gäller då varorna rekvireras via ApoEx AB.

Läs mer i filen: 
Gammaglubin intravaskulärt - hur får vi det att räcka och nya priser (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter