Hotad antibiotika i fokus på antibiotikadagen

Antibiotika behövs som livräddande läkemedel också i framtiden. Därför måste vi skydda den.

Den 18 november infaller den europeiska antibiotikadagen, en dag som ska fokusera på att stoppa onödig användning av antibiotika och motverka antibiotikaresistens. Det är något som Region Skånes hälso- och sjukvårdspersonal arbetar med varje dag.

Läs mer på skyddaantibiotikan.se, en webbplats som Folkhälsomyndigheten tagit fram tillsammans med 24 andra myndigheter och organisationer och på 1177.se.

Region Skånes arbete mot antibiotikaresistens

I filmen berättar Mia Tyrstrup, distriktsläkare och specialist i allmänmedicin, om vad Region Skåne gör för att skydda antibiotikan. 

Fakta Strama

Strama Skåne är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Du hittar informationsmaterial, riktlinjer, utbildningar, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Skåne på skane.se/strama.

strama.se kan du läsa mer om nationella Stramas arbete.

Region Skånes arbete mot antibiotikaresistens

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter