Högt tryck på bokning av sjukresor

I somras tog Skånetrafiken över driften av beställningsmottagningen för serviceresor, där du bokar sjukresor dygnet runt. Du som vill slippa köa i telefon kan boka sjukresor via en ny webbtjänst.

På beställningsmottagningen tar nu 45 medarbetare emot resenärernas och vårdpersonalens beställningar på färdtjänst och sjukresor dygnet runt, året runt. I februari 2017 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att börja driva verksamheten i Skånetrafikens regi. 

Sedan starten har kundernas nöjdhet med bemötandet ökat rejält, till 93 procent, upplevelsen av punktligheten har ökat och antalet samtal gällande försenade bilar minskar. Detta tack vare att det nu görs ytterst få fel i bokningarna. Tidigare gjordes cirka 200 felbokningar per vecka.

Beställningsmottagningen har dock fortfarande stora utmaningar med kötiderna för de resenärer och vårdpersonal som ringer. Orsaken är att antalet samtal är fler än förväntat. I genomsnitt är det 2400 kunder som hör av sig per dygn och vi bokar uppemot 5000 resor per dygn. Den genomsnittliga kötiden låg på tio minuter under september. Men det förekommer toppar då kötiden kan bli uppemot 60 minuter.

Ytterligare förbättringar på gång

Nu arbetar vi hårt för att stärka upp med mer personal och även med att förbättra call back-funktionen som innebär att du kan bli uppringd istället för att köa. Vi tittar även på fler möjligheter att sortera och styra samtalen på ett bättre sätt och har infört en möjlighet för dig som arbetar inom vården att göra bokningar via en webbtjänst.

Genom att fler kunder upptäcker att beställningsmottagningen har öppet dygnet runt och att det går att boka upp till två veckor innan en resa, hoppas Skånetrafiken att problemet med kötiderna snart ska vara löst.

Länk till information om webbokning av sjukresor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter