Hiprex 1g - restnoterad - uppdaterad information 2019-05-09

Hiprex 1g, 20 tabletter och 100 dospulver är restnoterade. Preliminärt åter tillgängliga i slutet av maj. 100 förpackning tabletter finns tillgänglig för beställning.

Kom ihåg! Använd inte Hiprex som uvi-profylax vid kronisk kateterbehandling (KAD) då ingen effekt av denna behandling har visats.

Undvik nyinsättning med Hiprex som långtidsprofylax på grund av otillräckliga bevis avseende skydd mot cystit. Om behandling redan påbörjats avsluta denna vid tveksam effekt.

Däremot finns visad effekt vid korttidsterapi efter gynekologiska eller urologiska ingrepp, i synnerhet efter avslutad kateterbehandling.

Läs mer på Läkemedelsverket 
Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter