Hiprex 1g, 100 tabletter restnoterad

Hiprex 1g, 100 tabletter är restnoterad 2019-01-28. Preliminärt datum för när produkten förväntas åter i lager är 2019-04-15.

Hiprex 1g, 20 tabletter är sedan tidigare restnoterad.  Orsak till rådande leveranssituation är produktionstekniska svårigheter.

Kom ihåg! Använd inte Hiprex som uvi-profylax vid kronisk kateterbehandling (KAD) då ingen effekt av denna behandling har visats.

Undvik nyinsättning med Hiprex som långtidsprofylax på grund av otillräckliga bevis avseende skydd mot cystit. Om behandling redan påbörjats avsluta denna vid tveksam effekt.

Däremot finns visad effekt vid korttidsterapi efter gynekologiska eller urologiska ingrepp, i synnerhet efter avslutad kateterbehandling.

Om behov av Hiprexbehandling trots allt föreligger finns Hiprex Oralt pulver i dospåse 1 g, vnr 005769, tillgängligt hos Oriola.

Läs mer på Läkemedelsverket: Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter