Heracillin - mixtur uppdaterad leveranssituation 2019-06-28

Heracillin, pulver till oral suspension 50 mg/ml, flukloxacillin, kan bli restnoterad under juli. Beräknas åter tillbaka i början av augusti 2019.

Förskriv om möjligt Heracillin tabletter 125 mg istället för mixtur.

Behandlingsalternativ: Se Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2019.

Notera att även Cefadroxil Mylan, pulver till oral suspension, 100mg/ml är restnoterad till preliminärt den 1 januari 2020. Återkommande förseningar beror på packningsförseningar samt regulatoriska godkännanden.

Alternativt finns möjlighet att använda licenspreparatet Isocef. Observera att det innehåller ceftibuten.

Till licensansökan: KLAS
Namn: Isocef Oral susp 36 mg/ml 1x60 ml
MAH: Recordati Ind Chimica Farma S.p.A.
Pris: 390 kr
Ledtid: 1-2 dagar
vnr: 773417

Ytterligare information: 

/Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppenvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter