Hjälp att hitta artiklar om Covid-19 som bygger på primärdata

”COVID-19: living map of the evidence” kallas en grafisk, systematisk översikt av Covid-19-forskningen som gör det lättare att hitta de artiklar som bygger på primärdata.

Översikten uppdateras en gång i veckan och är indelad i olika teman; både rent medicinska som "Treatment evaluation", "Transmission/risk/prevalence", "Diagnosis" samt "Vaccine development" och andra teman som "Social/economic impacts" samt "Mental health impacts". 

Väljer du en kategori visas alla relevanta artiklar i listform med uppgifter om bland annat författare och tidskrift, abstract (i de fall det finns) och länk till publikationen. Sökningarna görs i de medicinska databaserna Embase och Medline.

Bakom översikten står The NIHR Policy Research Programme Reviews Facility, ett samarbete mellan bland annat EPPI-Centre (Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre), UCL Institute of Education, University College London; CRD (Centre for Reviews and Dissemination) och University of York.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter