Goda resultat för svensk barnhjärtkirurgi

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har tillsammans gjort en fördjupad analys av svensk barnhjärtkirurgi och en jämförelse av resultaten mot England.

Analysen har gjorts med anledning av att Socialstyrelsen har genomfört en granskning av rikssjukvårdsuppdraget inom barnhjärtkirurgi, som utförs i Lund och Göteborg. Granskningen omfattar perioden 2014–2016.

– Vår analys visar att vi har exceptionellt goda resultat i Sverige jämfört med England och att barnhjärtkirurgin i Sverige står sig mycket väl i en jämförelse, säger Jens Johansson Ramgren, överläkare och sektionschef för barnhjärtkirurgin på Skånes universitetssjukhus.

Hög överlevnad på kort och lång sikt

Ett exempel på detta är överlevnad efter barnhjärtkirurgi, både på kort och lång sikt. I England är risken att patienten avlider inom 30 dagar efter operation 2,6 procent medan den i Lund är 0,8 procent och 1,5 procent i Göteborg. Även överlevnaden ett år efter operation är hög både i Lund och Göteborg, 97,8 respektive 96,8 procent.

En rapport efter socialstyrelsens granskning kommer att publiceras senare i augusti.

Fördjupad analys av barnhjärtkirurgi på Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter