Förvaltningschefer till primärvård och psykiatri- och habilitering utsedda

Sofia Ljung blir ny förvaltningschef för Region Skånes primärvård och Katarina Hartman utses till förvaltningschef för psykiatri och habilitering.

– Jag är väldigt tacksam att Sofia och Katarina vill leda Primärvården respektive Psykiatri och habilitering och fortsätta att utveckla det goda arbete som görs i verksamheterna. Båda har ett stort engagemang i frågor som bra arbetsmiljö för medarbetarna och att driva utveckling där patienten är i fokus. Det är viktiga pusselbitar för att ta oss an våra framtida utmaningar, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Sofia Ljung kommer närmast från sjukvårdsförvaltning Sund där hon sedan 2015 varit divisionschef för primärvården. Hon har en mycket bred erfarenhet genom 28 års arbete inom olika delar av hälso- och sjukvården. Hon har arbetat i akutsjukvård och i kommunal hälso- och sjukvård både i Skåne och Stockholm och tillträder sitt nya uppdrag 15 april.

Katarina Hartman är idag tillförordnad förvaltningschef för Region Skånes psykiatri och habilitering och tillträder sin nya tjänst den 15 april. Hon har sedan 2013 varit divisionschef för psykiatrin i Skåne och har lång erfarenhet från chefsuppdrag på olika nivåer inom psykiatrin i Halland och har även arbetat inom den kommunala sektorn. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter