Första nationella konferensen Kliniskt Kunskapsstöd Primärvård

Denna första nationella konferens vänder sig till alla som är intresserade, arbetar med eller på andra sätt hanterar kunskapsstöd i och för primärvården.

Syftet med konferensen är att träffas för att tillsammans utveckla det nationella kliniska kunskapsstödet samt att lära av varandra hur kunskapsstödet lokalt anpassas och blir användarvänligt och
tillgängligt.

Tid och plats är i Malmö den 13-14 december på Quality Hotel View Hyllie. Mer information om konferensen! 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter