Förlängd tid att förnya intyg för F-tandvård

Region Skåne beslutar att förlänga möjligheten att förnya tidsbegränsade F-kort vars giltighetstid upphör att gälla mellan december 2020 – juni 2021, på grund av den rådande pandemin.

F-korten som förlängs får en ny giltighetstid till 2021-06-30 och information skickas per post till de berörda personerna som innehar ett sådant F-kort. Merparten av F-korten som förlängs är utfärdade inom psykiatrin.

Den som har ett F-kort har rätt till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Till följd av förlängningen av vissa F-kort bör vårdgivare inom tandvården som behandlar patienter med rätt till F-tandvård vara vaksamma på att giltighetstiden kan ha förändrats.

För att ansöka om ett nytt F-kort med giltighet även efter 2021-06-30 behöver man få ett nytt och aktuellt läkarintyg för F-tandvård. Läkarintyget för F-tandvård är framtaget av Socialstyrelsen och finns på länken nedan under rubriken ”Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar”:
Läkarintyg för F-tandvård (socialstyrelsen.se)

När läkarintyget fyllts i skickas det till Enheten för tandvårdsstyrning för beslut till adressen nedan:
Region Skåne
Koncernkontoret
Enheten för tandvårdsstyrning
291 89 Kristianstad

De kategorier inom F-tandvård som är tidsbegränsade och således föremål för den här förlängningen finns reglerat i dokumentet "Regelverk Region Skånes Tandvårdsstöd gällande 2020" som finns här på Vårdgivare Skåne:
Regelverk och vårdprogram, Enheten för tandvårdsstyrning