Försenade svarstider Klinisk immunologi

Analyserna specifikt IgE, total-IgE och Tryptas kan inte analyseras på grund av tekniska problem.

Analyserna specifikt IgE, total-IgE och Trypas kan inte analyseras på grund av tekniska problem.
Detta medföljer försenade svarstider.
Analyserna återupptas så snart problemet är åtgärdat.
Inkomna prover sparas i väntan på analys.

Vi ber om ursäkt för den fördröjning som detta innebär.

För informationen ansvarar
Elinor Bülow, medicinskt ansvarig läkare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter