Fördröjda svarstider från Klinisk mikrobiologi

Risk för fördröjda svarstider från Klinisk mikrobiologi enstaka dagar under sommarmånaderna

På grund av brist på behörig personal på bakteriologiska enheten, Klinisk mikrobiologi, kommer vi under sommarmånaderna att behöva göra vissa omprioriteringar enstaka dagar. Detta kan innebära fördröjda svarstider. Förändringen gäller inte prover med hög prioritet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter