Förbered dig för höga temperaturer

Det finns flera saker du kan göra för att förbereda dig inför höga temperaturer under sommaren - se till exempel över solskydd och ventilation samt ta del av tipsen från Folkhälsomyndigheten.

Tips från Folkhälsomyndigheten vid värmebölja

  • Gå igenom listan över patienter och ta ställning till vilka personer som kan behöva individuella råd eller extra insatser.
  • Du kan behöva följa personer med hjärtsvikt och/eller diuretikabehandling med vätskelista, väga dem oftare och eventuellt kontrollera elektrolyter. Uttorkning, övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring.
  • Var extra uppmärksam på att förvara mediciner enligt instruktion i bipacksedeln.
  • Ge extra information till personer i riskgrupperna vid planerade vårdkontakter inför sommaren. Be patienten att vara speciellt observant på försämring av sin grundsjukdom och tecken på allvarlig värmereaktion under värmebölja.
  • Var extra uppmärksam på patienter som tar riskläkemedel

Läs mer om riskgrupper,riskläkemedel och tips om åtgärder.

Inomhusmiljö och vätska

Under en värmebölja är det viktigt att att de hjälpmedel vi har för att skapa en behaglig inomhusmiljö fungerar. Upptäcker du redan nu fel på till exempel solskydd och ventilation felanmäl direkt. Säkerställ att medarbetare och patienter har tillgång till vätska och hjälp de patienter som har svårt att hämta vätska själva.

Vid problem felanmäl enligt de rutiner du har på din arbetsplats gällande fastighet och drift.

Handlingsplan

På din förvaltning eller verksamhet  bör det finnas en handlingsplan för höga temperaturer- prata med din närmaste chef.

Läs mer

 

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter