Film om förbättringskunskap och kvalitetsregister

Svenska staten och SKL har år 2012 till 2016 genomfört en satsning på nationella kvalitetsregister för vård och omsorg. Delprojekt har ägnat sig åt registeranvändning i vårdens grundutbildningar.

I fem geografiskt spridda delprojekt har lärosäten i samverkan
med den kliniska verksamheten inom hälso- och
sjukvården samt registercentra arbetat mot ett gemensamt
mål:

Att i interprofessionell samverkan sprida kunskap om

och stödja användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete
i utbildningarna.

Dagens studenter är morgondagens användare av kvalitetsregister!

Det skånska delprojektet

Målet för delprojekt Skåne har främst varit att stärka kunskapen hos lärare och kliniska handledare om kvalitetsregister i allmänhet och hur registerdata kan användas för olika former av förbättringsarbete i synnerhet, samt att uppmuntra och utgöra ett stöd i utvecklandet av undervisningsmoment kring dessa ämnen. Delprojektet har skett i samverkan mellan Region Skånes Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Registercentrum Syd, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet.

Det skånska delprojektet har resulterat i en film

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter