Film om förbättringskunskap och kvalitetsregister

Svenska staten och SKL har år 2012 till 2016 genomfört en satsning på nationella kvalitetsregister för vård och omsorg. Delprojekt har ägnat sig åt registeranvändning i vårdens grundutbildningar.

I fem geografiskt spridda delprojekt har lärosäten i samverkan
med den kliniska verksamheten inom hälso- och
sjukvården samt registercentra arbetat mot ett gemensamt
mål:

Att i interprofessionell samverkan sprida kunskap om

och stödja användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete
i utbildningarna.

Dagens studenter är morgondagens användare av kvalitetsregister!

Det skånska delprojektet

Målet för delprojekt Skåne har främst varit att stärka kunskapen hos lärare och kliniska handledare om kvalitetsregister i allmänhet och hur registerdata kan användas för olika former av förbättringsarbete i synnerhet, samt att uppmuntra och utgöra ett stöd i utvecklandet av undervisningsmoment kring dessa ämnen. Delprojektet har skett i samverkan mellan Region Skånes Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Registercentrum Syd, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet.

Det skånska delprojektet har resulterat i en film

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter