Förbättrad information till cancerpatienter

Ingen vill vänta i ovisshet vid misstänkt cancer. Senaste resultatet av satsningen på kortare väntetider i cancervården visar att cancerpatienter känner sig allt bättre informerade i vårdprocessen.

Många i Region Skåne arbetar intensivt med standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta vårdtider inom cancervården. I nationella patientenkäten för SVF har nära 10 000 patienter i svensk cancervård svarat på hur de upplevt vården under perioden mars till december 2016.

Skåne bättre på information än riket

Region Skånes resultat sticker ut inom ett par områden. De skånska patienterna är mer positiva än rikssnittet till det emotionella stödet och den information man fått. Jämfört med förra undersökningen är information också det område där Region Skåne har förbättrat sitt resultat allra mest.

Att veta vad som är nästa steg i vårdprocessen är viktigt och något som standardiserade vårdprocesser inom cancer ska åstadkomma. Andelen av patienterna som fått information om att man ingår i ett standardiserat vårdförlopp har ökat från ca hälften till 64 procent på några få månader.

Förbättrad muntlig och skriftlig information

- Vi har jobbat fokuserat med att förbättra informationen till patienter, både den muntliga och den skriftliga där man i lugn och ro kan läsa om vilka undersökningar som behöver göras, varför och vad som är nästa steg. Dessutom har vi påbörjat en omfattande regional satsning på en sammanhållen patientinformation för några av de vanligaste cancerdiagnoserna, säger Johan Cosmo, Region Skånes cancersamordnare.

Det är också betydligt fler som idag uppmanas att ta med sig någon anhörig vid besked om utredningens resultat. Men även om förbättringen är 10 procentenheter är det fortfarande endast var tredje som får uppmaningen och 56 procent av de som får en cancerdiagnos.

Flest goda omdömen om bemötande

Region Skånes resultat är något sämre än rikssnittet när det kommer till tillgänglighet samt delaktighet och involvering. 71 procent var nöjda med tiden från det att man besökt specialistmottagning på sjukhus till utredningens resultat, jämfört med 73 procent i riket i stort.

Flest goda omdömen får personalens bemötande, fler än 9 av 10 av patienterna är positiva till vårdpersonalens bemötande.

Se resultatet av patientenkäten på patientenkat.se

Om standardiserade vårdförlopp (SVF) i Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter