Förändringshandledare lär dig planera inför förändring

Att arbeta med förändring tillhör chefens vardag. Det är inte minst aktuellt nu när SDV, Skånes digitala vårdsystem, ska rullas ut. I Region Skåne finns så kallade förändringshandledare som kan stötta dig som chef.

En förändringshandledare är en chef eller stödresurs som är utbildade i Region Skånes gemensamma modell och metod. Det handlar om att ge verktyg för att systematiskt förbättra och förändra. Nu har arbetssättet varit i gång i snart ett år och idag finns 25 utbildade förändringshandledare i Region Skåne.

Workshop gav en gemensam bild

En av dem som haft workshopen i förändringsledning är Jenny Wingerstrand, som är verksamhetschef för VO Kirurgi, ortopedi, intensiv- och perioperativ vård vid lasarettet i Ystad. I Ystad är man först ut att införa SDV hösten 2021.  I ledningsgruppen fanns ett sug efter att få en klarare bild av vad man behöver göra inför införandet av SDV. Workshopen blev ett konkret startskott.

– Nu känner vi att vi har en gemensam bild av våra förväntningar på förändringen och vad det kommer att innebära. Även om det är mycket vi fortfarande inte vet så upplevde alla det som skönt att ha en gemensam bild av vad vi vet och vad vi inte vet. Det blev också en gemensam insikt att vi som ledningsgrupp har en helt central roll i att leda själva förändringen och stötta medarbetare och i att hantera motstånd.

Fick konkreta verktyg

Forskning visar på nödvändigheten av ett strukturerat arbetssätt för att lyckas med förändringsarbete. Det handlar om att förbereda människor för omställning - skapa acceptans för det som sker, lära oss att se runt hörn och hantera det oväntade. Jenny Wingerstrand uppskattar att workshopen gav konkreta verktyg.

– Vi blev snabbt ganska konkreta kring vilka aktiviteter vi behöver göra, i vilken ordning och med en ungefärlig tidsplan. Bland det första som alla chefer kommer att göra redan nu är att fundera kring och identifiera vilka medarbetare som kan vara viktiga medhjälpare och som kan vara draghjälp i förändringsarbetet, säger Jenny Wingerstrand som gärna rekommenderar fler att ta hjälp av förändringshandledare.

Vilka tips från förändringshandledaren tar du framförallt med dig?

– Att tydligt förmedla målbilden och visionen för SDV och skapa rätt förväntningar. Att falla tillbaka på "visionens varför” när förändringsarbetet känns tungt och kanske mitt i införandet när många kan uppleva att situationen är sämre än före införandet.