Förändring i kommunalt basförråd - regional riktlinje uppdaterad

Läkemedelsrådet har fattat beslut om att ta bort Stesolid Novum för injektion samt att tillgängliggöra midazolam injektion 1 mg/ml för beställning i kommunala basläkemedelsförrådsortimentet tillsammans med midazolam nässpray 2.5mg.

I samband med Covid-19 togs Midazolam injektion 5mg/ml bort från det kommunala basläkemedelsförrådssortimentet för att säkerställa tillgången i slutenvården.
Beslutet är fortfarande aktuellt och Midazolam injektion 5 mg/ml finns inte att tillgå för de kommunala basläkemedelsförråden.

I tidigare beslut från Läkemedelsrådet gällande förslag på ångestdämpande och sederande läkemedel som går att använda istället för midazolam injektion 5mg/ml rekommenderades midazolam 2.5mg nässpray samt Stesolid Novum (diazepam) injektion 5mg/ml.
Stesolid Novum (diazepam) är nu restnoterad, varan finns fortfarande att tillgå men har utgångsdatum sista oktober. Ny kurant vara med bättre hållbarhet förväntas vara tillgänglig först till årsskiftet.

Läkemedelsrådet har fattat beslut om att:

  • Ta bort Stesolid Novum för injektion samt
  • Tillgängliggöra midazolam injektion 1 mg/ml för beställning i kommunala basläkemedelsförrådsortimentet tillsammans med midazolam nässpray 2.5mg.

Observera att det är viktigt att endast beställa om behov föreligger.

Det är viktigt för att undvika onödiga restsituationer och onödig kassation och för att de verksamheter som verkligen har behov av läkemedel ska kunna beställa. Om behov av snabb leverans finns så kan
expressleverans beställas och då kommer leveransen inom några timmar.