Förändrad diagnostik för bakteriell gastroenterit, ny rekommendation

Den 25 februari byter Klinisk mikrobiologi metod för påvisning av bakterier associerade med gastroenterit

Idag påvisas Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter med odling och EHEC (Enterohemorragisk E. coli) med odling följt av PCR (DNA-påvisning).

Den 25 februari inför vi en panel som påvisar DNA från:

  • Salmonella spp.
  • Shigella spp. /EIEC (enteroinvasive E. coli)
  • Yersinia
  • Campylobacter
  • EHEC (enterohemorrhagic E. coli)
  • EAEC (enteroaggregative E. coli)
  • EPEC (enteropathogenic E. coli)
  • ETEC (enterotoxigenic E. coli)

Den nya metoden innebär kortare svarstider och är känsligare än konventionell odling. Därför bör ett prov i flertalet fall kunna ersätta tidigare rekommendation om 2-3 prov.

Påvisning av EHEC kräver inte längre särskild frågeställning.

Prover som utfaller positivt i PCR för Salmonella, Shigella, Yersinia och EHEC kommer att odlas vidare för verifiering och resistensbestämning (vid behov).

Övriga enteropatogena, icke anmälningspliktiga E. coli har inte tidigare detekterats i Region Skåne, men står för en betydande del av tillfällen med bakteriell gastroenterit, särskilt efter utlandsresa. Man kan också vara bärare utan att ha symptom. Analysen kommer att svaras efter DNA-påvisning av ETEC, EPEC, EIEC eller EAEC. Dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte normalt.

Pinnprov från rektum eller faeces tas med eSwab rosa kork (art nr 24433).

I övrigt se information från folkhälsomyndigheten om de anmälningspliktiga sjukdomarna samt samlad information om de enteropatogena E.coli.

Se Analysportalen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter