Flunitrazepam – restnotering

Enligt besked kommer flunitrazepam 1 mg vara restnoterat och åter i lager från mitten av februari endast i 100 pack (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

Både 20 och 50 pack kommer att försvinna från marknaden, likaså 0,5 mg tabletterna.

Terapigruppen Psykiatri avråder från nyinsättning av flunitrazepam på grund av lång halveringstid och hög beroendepotential. Försök bör göras att fasa ut läkemedlet hos de patienter som redan står på detta preparat. Om man bedömer att detta inte går att genomföra får distribution av detta läkemedel ske via vårdenheten i mindre mängder.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter