Flödescytometri, benmärgsaspirat

Nytt rör vid provtagning.

Tidigare har specialrör beställts från Hematopatologen.
Nu ska natriumheparinrör 7 ml med mörkblå kork användas istället.

Läs i Analysportalen för mer detaljerad information.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter