Filmkampanj om e-tjänster på 1177.se

Just nu och under de kommande veckorna går en kampanj med tre korta filmer om 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pågatåg och bussar runt om i Skåne och i sociala medier.

Region Skåne jobbar kontinuerligt med att öka patienternas tillgänglighet bland annat genom att skapa nya e-tjänster men också med att förbättra de som redan finns. Detta för att ge patienter och invånare en bra service att på ett säkert sätt utföra vårdärenden när det passar dem bäst – var som helst och när som helst på dygnet.

Om filmerna

Under ett par veckor visas tre stycken kortfilmer, med tips om e-tjänsterna på 1177.se, på Pågatåg, bussar och i sociala medier. Filmerna dyker säkerligen upp även under sommaren på olika sätt.

Först ut visas den film som handlar om en av de mest uppskattade e-tjänsterna, Förnya recept med ca 70 000 ärenden sedan årsskiftet. Den följs sedan av en film om hur patienten får aviseringar till sin mobil när nya svar och meddelande från vården finns att läsa i e-tjänsterna. Sist ut kommer filmen om den senast framtagna e-tjänsten som erbjuder digital beställning av hjälpmedel av olika slag.

Syftet och målet med kampanjen

Syftet med filmerna är att få fler skåningar att använda e-tjänsterna. I dagsläget har vi har vi ca 335 000 inloggningar på 1177.se per månad, men vi hoppas att fler patienter loggar in i framtiden - i takt med att vi skapar fler tjänster och förbättrar de vi redan har.

Titta på filmerna

Film: 1177 Vårdguidens e-tjänster - förnya recept
Film: 1177 Vårdguidens e-tjänster - avisering
Film: 1177 Vårdguidens e-tjänster - beställa hjälpmedel

Annat material om e-tjänsterna

På vardgivare.skane.se finns också annat informationsmaterial om e-tjänsterna att använda i väntrum eller i mötet med patienten.

1177 Vårdguidens e-tjänster- informationsmaterial

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter