Film om patientinformation vid standardiserat vårdförlopp i primärvården

RCC-syd har tagit fram en kort film om vikten av att informera patienter som ingår i ett standardiserat vårdförlopp. Ännu ett steg i rätt riktning vad gäller välinformerade patienter.

Patientenkäten som går ut till de som utreds enligt ett standardiserat vårdförlopp visar att de skånska patienterna är mer positiva till det emotionella stödet och den information man fått än rikssnittet. Jämfört med förra undersökningen är information ett område där Region Skåne har förbättrat sitt resultat allra mest.

Region Skåne har jobbat fokuserat med att förbättra informationen till patienter och RCC-syds film är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Film om vikten av information

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/press-och-information/nyhetsbrev/

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter