Fentanyl 50 mikrogram/ml, injektionsvätska – restnoterad

Fentanyl 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x10 ml är restnoterad. Beräknad leverans v. 29.

Läkemedel

Fentanyl B.Braun, 50 mikrogram/ml injektionsvätska, 10x10 ml är restnoterad.

Förpackning innehållande 10x2 ml finns tillgänglig i begränsad omfattning hos ApoEx.

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Leverans av ett begränsat parti v. 29.

Alternativ

Vårdenheter uppmanas se över möjligheter att använda andra läkemedel än fentanyl. Detta för att säkra tillgången till de verksamheter som inte kan använda annat läkemedel.

Licensalternativ
Regionövergripande licens för Fentanyl Mepha inj 10x10 ml har beviljats av Läkemedelsverket vilket innebär att licens för respektive verksamhet inte behöver sökas.

Namn: Fentanyl-Mepha i.v. 500mcg/10ml, 10x10 ml
MAH: Mepha Pharma AG
Ledtid: 10-15 dagar. Beräknas inkomma till ApoEx v.30
Pris: 1555 kr
Varunummer: A13587

Informationskälla

Se produktresumé

Övrigt

Licenspreparat kommer att kunna beställas från ApoEx via Raindance marknadsplats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter