Fentanyl 50 mikrogram/ml, injektionsvätska - restnotering - uppdaterad information 2019-11-28

Fentanyl 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x10 ml är restnoterad. Beräknad leverans januari 2020.

Läkemedel

Fentanyl B.Braun, 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning 10x10 ml är restnoterad.
Förpackning10x2 ml finns tillgänglig i begränsad omfattning hos ApoEx.

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Beräknad leverans januari 2020.

Alternativ

Utbytbar produkt Leptanal 50 mikrogram/ml, 5x10 ml finns nu tillgänglig att beställa från ApoEx. Även förpackningen 5x2 ml finns i begränsad omfattning

Licensalternativ:
Licenspreparatet Fentanyl Sintetica (se nedan) finns inte längre tillgängligt för beställning.

Regionövergripande licens för Fentanyl Sintetica inj 10x10 ml har beviljats av Läkemedelsverket vilket innebär att licens för respektive verksamhet inte behöver sökas.

Namn: Fentanyl Sintetica 0,5 mg/10 ml Amp. 10x10 ml
MAH: Sintetica SA, Schweiz

Se produktresumé

Informationskälla

Informationsbrev från B.Braun
ApoEx restlista
Läkemedelsverkets restlista

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter