Fenemal - tillverkning upphör

Fenemal tabletter samt injektionsvätska kommer att successivt försvinna från den svenska marknaden enligt tillverkaren Mylan (Meda).

Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml och Fenobarbital APL, injektionsvätska, lösning 20mg/ml finns tillgängliga.

Med befintligt lager av tabletter och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka:

 • Fenemal Recip tabletter, 15 mg - augusti 2020
 • Fenemal Recip tabletter, 50 mg; 100 st - oktober 2020; 250 st - april 2021
 • Fenemal Recip tabletter, 100 mg - september 2021

Därefter finns möjlighet att söka licens för tablettberedningar.

Tabletter, 15 mg

Förstahandsalternativ på grund av priset.

Aphenylbarbit Streuli 15 mg, 100 tabletter

 • Tillverkare: Streuli Pharma AG
 • Ursprungsland: Schweiz
 • Pris: 550 SEK
 • Ledtid: 2-3 veckor (på grund av narkotika)
 • Vnr: Saknas. Skapas  då beviljad licens finns

I andra hand:

Fenemal DLF 15 mg 100 tabl

 • Tillverkare: Dansk Lægemiddelforsyning ApS (DLF ApS)
 • Ursprungsland: Danmark
 • Pris: 1166,40 SEK
 • Ledtid: 10-15 dagar
 • Vnr: Saknas. Skapas  då beviljad licens finns  

Tabletter, 50 mg

Förstahandsalternativ på grund av priset.

Aphenylbarbit Streuli 50 mg, 100 tabletter

 • Tillverkare: Streuli Pharma AG
 • Ursprungsland: Schweiz
 • Pris: 620 SEK
 • Ledtid: 2-3 veckor (på grund av narkotika)
 • Vnr: Saknas. Skapas då beviljad licens finns

I andra hand:

Fenemal DLF 50 mg, 100 tabletter

 • Tillverkare: Dansk Lægemiddelforsyning ApS (DLF ApS)
 • Ursprungsland: Danmark
 • Pris: 1166,40 SEK
 • Ledtid: 10-15 dagar
 • Vnr: 827286  

Injektionsvätska

Fenemal Meda, Injektionsvätska, lösning 200mg/ml- april 2021

Tillgång till licensalternativ meddelas senare.

/Sortimentsgruppen