Fax avvecklas hos Skånetrafiken serviceresor

Från och med den 1 maj 2019 kommer serviceresor att avveckla faxen som kommunikationskanal. Då blir det inte längre möjligt för att faxa in dokument.

Skånetrafikens sjukresehandläggare har sedan den 11 april tillgång till Pasis och kan se remisser och betalningsförbindelser där.

För den som har RSID och är kopplad till Region Skåne hänvisar vi till att använda webbintyg/e-postintyg. För övriga hänvisar vi till sedvanlig postgång. Adress: Skånetrafiken, Andra avenyen 7, 281 83 Hässleholm.

Har du frågor? Kontakta Jennie Hohenthal på Contact eller telefonnummer 0451-28 84 85

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter