Extern översyn kring lagliga aspekter på SDV:s datahantering

En extern översyn ska göras av de lagliga aspekterna kring datahantering och datalagring i Skånes digitala vårdsystem, SDV.

Patientdata ska lagras på servrar i Sverige, men för att se om det krävs ytterligare åtgärder för säker datahantering har nu regiondirektören fått i uppdrag av regionstyrelsen att göra en översyn. Beslutet innebär också att innan överflyttning av patientdata görs ska en avstämning ske med den politiska referensgrupp som följer SDV. Den politiska referensgruppen består av representanter från samtliga politiska partier.

– Nu har vi ett politiskt beslut som syftar till att ge oss klarhet i hur vi ska gå vidare med datahantering i SDV. Utredningen är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt arbete. Resultatet av den kan påverka SDV:s nuvarande plan, vilket inte minst pandemisituationen redan gör utifrån att vi inte kan ha full bemanning i projektet. Men i dagsläget vet vi inte hur, och vi arbetar på med full kraft för att färdigställa systemet och testa allt vi kan testa, säger SDV:s programchef Linn Kennedy.