Ett PNA-instrument för RNA-påvisning av SARS-CoV-2 kommer att testas i Skåne

Ett pilotprojekt kommer att påbörjas innan jul.

PNA-instrument för påvisning av SARS-CoV-2 (covid-19) kommer att placeras ut på akutmottagningarna i Skåne, med syfte att snabba upp svarstiderna och handläggningen av patienterna. Ett pilotprojekt kommer att startas i Lund, planering pågår även för Kristianstad och Helsingborg.

image.png

Med detta istrument kan man påvisa nukleinsyra (arvsmassa) från SARS-CoV-2 på samma sätt som för analyserna som utförs på laboratorierna. Antigentesterna (snabbtester) påvisar ett antigen, en slags ytstruktur på viruset.

Det är mycket som ska falla på plats för att vi ska kunna införa det på ett tryggt och säkert sätt, framför allt en stor utbildningsinsats av den personal som ska utföra testen.

Provtagning och analys sker på akutmottagningarna och svar erhålles efter endast 20 minuter. Dessa prover behöver således inte skickas för analys på Simplexa eller till Klinisk mikrobiologi.

Redan nu finns det två nya analyser upplagda i Melior:

  • Avd Cov-19 pcr (PNA)
  • PERS Cov-19 pcr(PNA)

Resultatalternativen som man lägger in är samma som för Covid-19 Snabb-Ag, det vill säga

  • Positivt
  • Negativt
  • Ej bedömbart

Ett positivt resultat genererar automatiskt en laboratorieanmälan till Sminet. En klinisk anmälan behöver dock göras också.

PNA-instrumentet är inte än anpassat för uppkoppling. Analyserna ligger därför upplagda på samma ställe som antigentesterna (Avd Regio).

Viktigt att ni väljer rätt analys när ni registrerar resultaten!

Mer information följer inom kort. Anvisningar mm kommer att läggas upp i Analysportalen samt på Laboratoriemedicin/PNA.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter