Etikettmall Undantaget medicinskt prov

Nu finns det en etikettmall att skriva ut.

Det är många som frågar efter etiketter med "Undantaget medicinskt prov" som används på prover till Klinisk patologi.
Mall finns upplagd under "Anvisningar för patologi och cytologi" på Laboratoriemedicin. Etiketter beställs från förrådet art nr 25214.