Enklare tillgång till beslutsstödet UpToDate

Vårdgivare som jobbar på uppdrag av Region Skåne har nu tillgång till det evidensbaserade beslutsstödet UpToDate även utanför Region Skånes nätverk.

UpToDate är ett webbbaserat kliniskt beslutstöd som hjälper vårdpersonal vid diagnostik och behandling. Det innehåller kvalitetsgranskad information som uppdateras kontinuerligt. Det finns också ett stort antal medicinska bilder.

Nåbart överallt och via app

Region Skåne har sedan flera år ett abonnemang på UpToDate. Ett nytt avtal gör det nu nåbart hemifrån och med app i mobiltelefoner och surfplattor. UpToDate är tillgängligt för alla anställda inom Region Skåne och även för privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

För att få tillgång till beslutsstödet, Gå till www.uptodate.com inom Region Skånes nätverk eller via RSVPN. Klicka på "Register" längst upp till höger, fyll i informationen och klicka på "Submit". När du har registrerat dig kommer du åt UpToDate från alla datorer med internetuppkoppling och kan också ladda ner appen till din mobil.

Har du frågor, vänd dig till närmaste sjukhusbibliotek. För teknisk support, ring Servicedesk på 077-67 30 000.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter