Endoskopiutbildning för sjuksköterskor

Nu har sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till endoskopister. I januari 2020 startar en uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Utbildningen i gastro- och koloskopi är på två år. Studierna är på halvfart och motsvarar 60 högskolepoäng. Den teoretiska delen sker vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och den praktiska delen på hemortssjukhuset.

Kravet är att man är legitimerad sjuksköterska och att det finns en handledare på hemmaplan, eftersom sjuksköterskorna ska utföra ett hundratal endoskopiundersökningar under studietiden. Erfarenhet från endoskopi-, operations- eller kirurgiavdelning är ett önskemål, men inget krav.

- Det råder stor brist på endoskopister i hela Sverige. Traditionellt utförs gastroskopi och koloskopi av läkare, men eftersom många sjukhus har stora svårigheter att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa den här utbildningen, säger Birger Pålsson, som är docent i kirurgi, verksam vid Regionalt Cancercentrum Syd och en av initiativtagarna.

Ökat behov av endoskopister

Det är flera anledningar till att behovet av endoskopister ökar. Endoskopi är den främsta diagnosmetoden för cancer och eftersom vi blir allt fler äldre kommer fler att behöva undersökas. Dessutom inför Region Blekinge och Region Skåne screening för änd- och tjocktarmscancer 2020, vilket också kommer att öka behovet av endoskopister.

Ytterligare ett argument är att endoskopin har utvecklats, så att det nu också går att göra alltfler interventioner, exempelvis mindre ingrepp.

- Det här är den enda endoskopiutbildningen för sjuksköterskor i hela Sverige för närvarande, säger Birger Pålsson och berättar att de fått många förfrågningar från andra regioner.

Det finns 20 platser på utbildningen och sjuksköterskor inom Södra sjukvårdsregionen, det vill säga från Region Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har förtur.

Praktisk information från HR

Gällande resor och lön gäller följande i hela Södra sjukvårdsregionen: 

  • Utbildningen finansieras solidariskt av Södra regionvårdsnämnden
  • Lön till deltagare står verksamheten/förvaltningen för
  • Resor till Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona hanteras som en tjänsteresa

För sjuksköterskor från andra regioner och privata vårdgivare ges utbildningen till självkostnadspris. Lön och resor diskuteras i respektive region/verksamhet.

Anmälan

Anmäl dig till endoskopiutbildningen senast 20 oktober.

Mer information och anmälningsblankett

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter