En väg in för alla som vill hjälpa till

Det är många som hör av sig till olika delar av Region Skånes verksamhet för att de vill hjälpa till på grund av covid-19. På skane.se finns nu en samlingssida.

På sidan finns kontaktvägar och formulär för alla typer av förfrågningar och erbjudanden. Intresset är mycket stort och redan några dagar efter att webbsidan kom upp har över 16 600 personer besökt den. Sidan uppdateras löpande med formulär och länkar allteftersom behov och möjligheter uppstår.

Alla erbjudanden välkomna

Känner du någon som vill hjälpa till? Eller får frågor från företag som kan producera eller skänka skyddsutrustning eller andra produkter vi behöver? Hänvisa dem till skane.se/hjalptill.

Där finns information samlad för personer med eller utan vårdutbildning men även för personer som vill ställa upp som volontärer och företag som vill hjälpa till.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter