Emerade injektionsvätska - lösning i förfylld injektionspenna uppdaterad restnotering 2020-06-30

Samtliga styrkor av Emerade injektionspenna är restnoterade. De beräknas åter tidigast i oktober 2020.

Läkemedel

Emerade injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
150 mikrogram, 300 mikrogram samt 500 mikrogram

Orsak

Felaktig komponent i Emerade injektionspenna.

Med anledning av att företaget sett att problemet gällande defekta pennor förekommer i större utsträckning än vad som uppgavs initialt, har ett uppdaterat informationsbrev från Medeca daterat 2020-02-25 skickats ut till förskrivare och publicerats på Läkemedelsverkets hemsida.

De två sista sidorna i pdf-filen innehåller förtydligad instruktion vid användning av Emerade injektionspenna som kan vara defekt.  

I informationen rekommenderas sjukvårdsinrättningar som använder adrenalinpennor att i första hand övergå till konventionell injektionsteknik på grund av den begränsade tillgången till adrenalinpennor av andra fabrikat. 

Observera att Akutask Anafylaxi från APL innehåller Emerade injektionspenna. 

OBS! Förtydligande - sedan tidigare levererade injektionspennor är inte indragna av Läkemedelsverket från den svenska marknaden.

Förväntad tillgänglighet

Leverans av Emerade injektionspenna förväntas tidigast i oktober 2020.

Alternativ

  • EpiPen, injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna, 300 mikrogram
  • EpiPen Junior, injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna, 150 mikrogram
  • Jext, injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna, 150 mikrogram
  • Jext, injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna, 300 mikrogram

OBS! Fluktuationer i tillgänglighet för ovannämnda preparat förekommer.

Informationskälla

Läkemedelsverket
Läkemedelsverkets restlista
Samtal med Medeca Sverige

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter