Ej godkända rör för SARS-CoV-2 RNA-påvisning

Prover tagna i Vacuette med röd kork, e-Swab eller Beaver kommer inte analyseras för SARS-CoV-2 RNA-påvisning.

Följande transportmedium (rör) är inte godkända för analys av SARS-CoV-2 RNA-påvisning:

  • Vacuette med röd kork
  • eSwab - samtliga varianter
  • Beaver

Prover tagna i Vacuette med röd kork, e-Swab eller Beaver kommer inte analyseras för SARS-CoV-2 RNA-påvisning.

Från och med 2020-12-17 kommer prov som är tagna i dessa rör inte att analyseras och avvisas.

SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Analysportalen)

Information om hur du beställer provtagningsmaterial