Egenvårdsprogram för oro i samband med covid-19

Nu finns egenvårdsprogrammet Hantera oro vid covid-19. Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till invånare som vill genomföra en orosbehandling på egen hand.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro, och på sikt även avlasta primärvården och psykiatrin, har Region Stockholm tagit fram egenvårdsprogrammet Hantera oro vid covid-19. Utveckling och vetenskaplig utvärdering av programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet.  

Gratis och tillgängligt för alla 

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT), det är kostnadsfritt och åtkomligt för alla invånare i Region Skåne som är 18 år eller äldre via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånaren gör programmet på egen hand utan kontakt med vårdpersonal.  

Programmet har tagits fram på Karolinska Institutet och Vårdcentralen Laxen är utgivare i Skåne. 

Från och med den 8 december 2020 finns information om programmet på 1177.se.

Kontakt

Om du har frågor om själva programmet kan du kontakta sob@skane.se.  
Mejladressen går till förvaltningen för Stöd och behandling i Region Skåne.