E-tjänsterna på 1177.se hämtar data automatiskt

Från och med idag, den 11 juni, kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att hämta information om mottagningar från den nationella HSA-katalogen som är kopplad till Skånekatalogen.

Mottagningsnamn och besöksadress kommer enbart att hämtas från den nationella HSA-katalogen/Skånekatalogen och registreras inte direkt i e-tjänsterna som förut.

Det innebär att e-tjänsterna alltid kommer att visa samma uppgifter som på 1177.se och i andra kanaler, vilket är en stor vinst för patienter och invånare. Internt slipper vi hålla information uppdaterad på flera ställen.

Du som arbetar i offentlig vård med e-tjänsterna:

  • och som är administratör på en mottagning kommer inte kunna ändra några uppgifter i e-tjänsterna under Inställningar för mottagningen. Alla ändringar görs i Skånekatalogen.
  • och som är ärendemottagare eller vårdgivare möts i vissa fall av ett ändrat mottagningsnamn.

Du som arbetar i privat vård med e-tjänsterna:

  • och som är administratör på en mottagning kommer inte att kunna ändra några uppgifter i e-tjänsterna under Inställningar för mottagningen. Alla ändringar rapporteras till Region Skånes Vårdgivarservice enligt samma rutiner som för kontaktkortet eller ert privata HSA-ombud, om ni har ett sådant.

Invånare kommer att mötas av:

  • ett ändrat namn på en mottagning i vissa fall, och av samma namn i alla digitala kanaler.
  • en modifierad sökfunktion under Hitta och lägg till mottagning.
  • färre kontaktuppgifter inne i e-tjänsterna. Istället kan invånare använda Läs mer-länken, som leder till mottagningens information i kontaktkorten på 1177.se.

Vid frågor

Om du har frågor som rör uppgifter om en mottagning som visas upp i 1177 Vårdguidens e-tjänster, kontakta ansvarig för Skånekatalogen i din förvaltning.

Privata vårdgivare kontaktar Vårdgivarservice (Contact).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter