E-hälsokampanj om 1177 Vårdguiden

Kampanjen startar i slutet av november och är en del av det beslut som regiondirektören fattade kring e-hälsomedel tidigare i år.

Det primära syftet med kampanjen är att öka invånarnas förtroende för 1177 Vårdguiden, öka invånarnas möjlighet att stärka den egna hälsan, samt att synliggöra sambandet mellan Region Skåne och 1177. Det finns mängder av trygg och faktagranskad information, samt e-tjänster, på 1177 Vårdguiden som vi vill öka kännedomen om och få invånarna att förstå nyttan med.

Kampanjkoncept

Vi har valt att jobba med ett koncept som vi kallar Myter och Sanningar om olika sjukdomstillstånd med personnära budskap, humor, värme och människor i bild som nödvändiga ingredienser.

Primära målgrupper

De primära målgrupperna för den inledande delen av kampanjen är blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Målgrupperna är valda efter en kartläggning 2018 för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige.

Här syns kampanjen

Från slutet av november fram till och med juni 2020 kommer kampanjen att dyka upp bland annat på Skånetrafikens skärmar, på Region Skånes väntrumsskärmar, i sociala medier och på skyltar på stan. Kampanjen består av stillbilder, men även rörligt material.

Inledningsvis vill vi att våra berörda mottagare ska bekanta sig med vårt kampanjkoncept och känna att vi bryr oss om deras hälsa. Efterhand som vi utvecklar fler e-tjänster kan vi bredda kampanjen till att beröra mer innehåll på 1177, riktat till fler målgrupper.

Presentation om E-hälsokampanj 1177 Vårdguiden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter