Dolcontin åter tillgänglig - uppdaterad information 2020-04-24

Läkemedelsverket har beviljat dispens för att en äldre version av bipacksedel får expedieras i de förpackningar som görs tillgängliga. Det gäller tabletter med styrkorna 5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg.

Om bristsituation åter uppstår gäller fortsatt nedanstående rekommendationer:

Terapigrupp Äldre och läkemedel och Terapigrupp Smärta rekommenderar att alla förskrivare tar tillfället i akt och utvärderar om indikation för opioidbehandling kvarstår, i synnerhet om patienten tar Dolcontin i dosen 5 mg x 1.

Om det finns fortsatt indikation för behandling med en opioid är rekommendationen att välja något av följande alternativ, vilka är listade utan inbördes ordning:

  • Morfin oral lösning alternativt tablett
  • Oxikodon i depotform

Förskrivaren väljer det alternativ som anses lämpligast för respektive patient. Använd gärna Konverteringsguiden i Bakgrundsmaterialet till Skånelistan, följ instruktionen för denna och utvärdera effekten vid byte.

Förskrivningen kan begränsas till tre månader för att efter utvärdering kunna återgå till Dolcontin när denna åter finns tillgänglig.

Svensk Dos kundtjänst kan kontaktas för krypterade listor till enheter som har dospatienter stående på dessa läkemedel så ansvarig läkare kan ta beslut om behandling. Se ytterligare information på svenskdos.se

/Terapigrupp Äldre och läkemedel och Terapigrupp Smärta