Dolcontin är restnoterat - UPPDATERAD INFORMATION

Dolcontin i styrkorna 5 mg, 10 mg och 30 mg har restnotering nu beräknad till med vecka 27 2019, och tyvärr finns inget utbytespreparat tillgängligt.

Restnoteringen gäller Dolcontin depottabletter 5 mg, 10 mg, 30 mg och det är även leveransproblem på 60 mg och 100 mg.

Dolcontin 10 mg finns i förpackningen 49 x 1, vilken dock inte ingår i förmånen.

Terapigrupp Läkemedel och Äldre och Terapigrupp Smärta rekommenderar att alla förskrivare tar tillfället i akt och utvärderar om indikation för opioidbehandling kvarstår, i synnerhet om patienten tar Dolcontin i dosen 5 mg x 1.

Om det finns fortsatt indikation för behandling med en opioid är rekommendationen att välja något av följande alternativ, vilka är listade utan inbördes ordning:

  • Morfin oral lösning alternativt tablett
  • Oxikodon i depotform

Förskrivaren väljer det alternativ som anses lämpligast för respektive patient. Använd gärna Konverteringsguiden i Bakgrundsmaterialet till Skånelistan, följ instruktionen för denna och utvärdera effekten vid byte.

Förskrivningen kan begränsas till tre månader för att efter utvärdering kunna återgå till Dolcontin när denna åter finns tillgänglig.

Svensk Dos kundtjänst kan kontaktas för krypterade listor till enheter som har dospatienter stående på dessa läkemedel så ansvarig läkare kan ta beslut om behandling. Se ytterligare information på svenskdos.se

/Terapigrupp Äldre och läkemedel och Terapigrupp Smärta

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter