Digitala vårdtjänster blir möjliga inom den regionalt finansierade tandvården för vuxna

Region Skåne har beslutat att inom Region Skånes tandvårdsstöd, ge möjlighet till att använda digitala vårdtjänster. Det nu fattade beslutet sträcker sig från 1 januari 2021 till den 31 december 2021.

Beslutet innebär att vårdgivare kommer kunna erbjuda digitala vårdtjänster inom Nödvändig tandvård, F-tandvård samt S-tandvård under kategori S5, S8 och S10.

De vårdgivare som vill erbjuda digitala vårdtjänster kommer själva ansvara för att ta fram applikationen för detta, samt säkerställa att man uppfyller gällande lagstiftning, föreskrifter och regelverk i användandet av digitala vårdtjänster.

Införandet av digitala vårdtjänster kommer att detaljregleras i 2021 års regelverk som är gällande för det regionala tandvårdsstödet. För de digitala vårdtjänsterna precis som för alla fysiska vårdtjänster kommer uppfyllelsen av diagnoskriteriet att vara centralt. På detta sätt säkerställer vi från Region Skånes sida att de digitala vårdtjänsterna enbart kommer att kunna utföras på sådan tandvård som bibehållen kvalitet är säkerställd för.
Vår vision är att utvecklingen av e-hälsa ska vara ett värdefullt komplement till fysiska vårdtjänster och bland annat bidra till ökad tillgänglighet.

Beslut om digitala vårdtjänster

Mer information om förutsättningarna för digital vårdtjänst i regelverket för det regionala tandvårdsstödet 2021 kommer att publiceras i mitten av december på länken nedan:
Regelverk för Region Skånes tandvårdsstöd